>
Beneficjent: Kamieniołomy Świętokrzyskie Sp. z o. o. ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz.

Nazwa projektu Beneficjenta: "Modernizacja ciągu technologicznego zakładu produkcji kruszyw we Wszachowie".

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 - 2013 - Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

Numer działania 1.1. "Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw".

Realizacja projektu: wrzesień 2009 r. - kwiecień 2011 r.

Wartość całkowita projektu: 10 618 088,64 zł, wartość dofinansowania z EFRR: 3 234 839,65 zł tj. 85%. Budżet państwa: 570 854,05 zł tj. 15%.

Galeria zdjęć
Polityka Cookies Made 2005 by Maximum Multimedia