>
Kamieniołomy Świętokrzyskie Sp. z o.o. powstała w 1997 r. Chociaż na początku planowaliśmy działalność na rynku lokalnym, to od momentu powstania stale umacniamy swą pozycję na rynku producentów kruszyw, zdobywając klientów z terenu południowej, wschodniej i centralnej Polski.

Jesteśmy polskim przedsiębiorstwem, którego główną misją jest zapewnienie naszym klientom satysfakcji ze świadczonych przez nas usług, utrzymanie wysokiej jakości wyrobów, a także solidności, terminowości i konkurencyjności dostaw i cen.

Eksploatujemy dolomity pochodzenia dewońskiego, przerabiając je na kruszywa różnych frakcji. Naszymi odbiorcami są między innymi przedsiębiorstwa robót drogowo-mostowych, przedsiębiorstwa zajmujące się budownictwem oraz wytwórnie betonów i prefabrykatów.

Nawozy mineralne przez nas produkowane stają się coraz bardziej powszechnym środkiem stosowanym w rolnictwie.

Kamieniołomy Świętokrzyskie Sp. z o.o. pragną być przyjazne dla lokalnej społeczności i środowiska naturalnego. Działalność wydobywczą prowadzimy w oparciu o technologię, która spełnia wszelkie wymogi ochrony środowiska.


Polityka Cookies Made 2005 by Maximum Multimedia